agócsy

iskola

alapítvány

tanszakok

büszkeségeink

életképek

dokumentumok

eredmények

aktualitások

cd

felvételi

támogatók

telephelyeink

főoldal 

1906. február 27-én Szegeden született a magyar egyházzene, a kodályi zenepedagógiai koncepció, népzenekutatás kiemelkedő személyisége, Agócsy László.

1926-tól 1993-ban bekövetkezett haláláig Pécsett fejtette ki tevékenységét. 1929-ben létrehozta a pécsi Ferences templom Szeráfi Kórusát, mely számos hazai nemzetközi elismerést kapott. A 30-as évek elejétől került kapcsolatba Kodály Zoltánnal és Bárdos Lajossal. Kodály hatására népdalokat kezdett gyűjteni, népdalgyűjteménye mellett- nagy cserkész lévén-  cserkész dalokat is hátra hagyott az énekelni vágyók számára.

Szinte minden iskola típusban tanított-a polgári iskolától a zeneművészeti főiskoláig.

Jeles tanítványai országszerte váltják valóra zenepedagógiai útmutatásait, kitűnő szolfézs példatárainak kötetei számtalan kiadást értek meg.

Hogyan győzte ezt a tengernyi munkát?

Maga mondta: A zene a legnagyobb boldogságot jelentette az életemben, s azt tartom, boldog aki énekel, aki hallgatja és az is , aki vezényelheti az éneklőket!

Törékeny alakja, meleg szavai, szelíd embersége példa értékű volt. Túl nyolcvanas éveinek közepén szinte mindenütt jelen volt ahol zene csendült, kiváltképpen ha emberi hang szólaltatta meg. Mert igazán abban hitt, hogy énekelni kell. Úgy hitte azt, mint példaképe és tanító mestere : Kodály Zoltán.

Agócsy László nemcsak kórus karnagy volt, hanem ízig- vérig zenepedagógus is. A megszállottak közül való. Pedagógiai munkássága 1945-ben új kezdetét vette. A Pécsett tartózkodó Kodály Z., zenei koncepciójának megvalósításához Agócsy-ban elkötelezett és lelkes munkatársat talált. Ő indította el a gyakorlati munkát. Így indult el  a világhíressé lett metódus Pécsről, mindnyájunk büszkeségére. Agócsy  a magyar iskolai zenei nevelés  középpontjába került.

Az 1950-es évek termékei a Szolfézs Példatárak, melyek a mai korszerű és színvonalas szolfézs oktatás bázisait jelentik. De a karénekhez nem maradt hűtlen,  keze nyomán magas színvonalú kórus élet teremtődött, bárhol is dolgozott.

Kodály elismerő gesztusa- egy  Agócsy Lászlónak ajánlott kompozíció, a pécsi Éneklő Ifjúság vezérének szólt. Az Éneklő Ifjúság vezére- ekkor már túl a hatvanadik életévén - tanított, utazott, előadott. Nemzetközi táborokban vett részt, lelkesedett és lelkesített.

A nagyszerű élet utolsó két évtizede is munkával telt. Sokasodtak tanítványai, sőt már a tanítványok tanítványai is. A hivatalos elismerés sokáig késett, ám 1991-ben  85.-ik születésnapján az államfőtől átvehette a Magyar Köztársaság Zászlórendje kitüntetést.

Agócsy László nevét 1995 óta Zeneiskola viseli Pécsett, 1999. December 17-én emléktáblát avattak a pécsi Bárdos Lajos Zeneművészeti Főiskolán.

lap tetejére